C1   12,50€
CHIRASHI SAUMON
C2   13,20€
CHIRASHI ASSORTIMENT
C3   13,50€
CHIRASHI SAUMON THON
C4   17,90€
CHIRASHI ANGUILLE
C5   14,50€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
C6   14,50€
CHIRASHI SAUMON AVOCAT
C7   13,90€
CHIRASHI C7
C9   15,20€
POKE BOWL SAUMON