C1   11,50€
CHIRASHI SAUMON
C2   13,20€
CHIRASHI ASSORTIMENT
C3   12,90€
CHIRASHI SAUMON THON
C4   16,90€
CHIRASHI ANGUILLE
C5   14,50€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
C6   13,90€
CHIRASHI SAUMON AVOCAT
C7   13,90€
CHIRASHI C7
C9   15,20€
POKE BOWL